Anh đâm mạnh vậy aaaaa

Địt em gái mới lớn đau quá khóc quá trời .